Skontaktuj się z nami

Adres do korespondencji do Inspektora Ochrony Danych

iodradom@caritas.pl

KRS 0000222733

Cel szczegółowy 1% „Świetlica”