Dożywianie z Carrefour

2012-02-08 15:25

Termin realizacji 01.02.2012-31.01.2013

Dofinansowanie: Caritas Polska i Fundacja Carrefour

Dożywianie dla 30 dzieci w świetlicy we wszystkie dni szkolne. Dofinansowanie pozwoli na ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdego dnia posiłki będą zróżnicowane i zdrowe. Dzięki codziennym, systematycznym i gorącym posiłkom dzieci nie będą myślały o głodzie i chętnie będą uczestniczyły w proponowanych zajęciach.