2013 Świetlica Socjoterapeutyczna

2013-01-22 10:20

Dofinansowanie          Gmina Miasta Radom

Kwota dotacji             25 000,00 zł

Nr umowy                  ZS-II.526.19.2013 z dnia 2.01.2013

Termin realizacji        2.01.2013-31.12.2013