2012 Życie jest ciągłym poszukiwaniem własciwej drogi

2012-06-21 13:41

Termin realizacji: 01.07.2012-31.12.2012

Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki

umowa nr WSP.VI.112/2012 z dnia 30.07.2012

Głównym celem projektu jest rozwój lokalnych działań na rzecz dzieci i młodzieży – priorytetowo w obszarach wiejskich i obszarach zagrożeń, w którym zawiera się:

 • Niwelowanie zachowań antyspołecznych,
 • Zapobieganie agresji i przemocy, przede wszystkim wśród młodzieży i dzieci,
 • Propagowanie pozytywnych wzorców do spędzania czasu wolnego
 • Rozwój zainteresowań i umiejętności manualnych
 • Rozwój twórczości poprzez sztukę
 • Właściwy start dzieci w grupie szkolnej
 • Wyrównanie szans na własny rozwój
 • Ochrona przed dziedziczeniem życiowych porażek rodziców
 • Poprawa relacji między dorosłym i dzieckiem
 • Obniżenie bezradności wychowawczej rodziców
 • Podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych
 • Nabycie odwagi i zaufania do instytucji wspierających i pomocowych
 • Nabycie umiejętności korzystania z porad prawnych, psychologicznych, terapeutycznych