JESTEM PODRÓŻNIKIEM kolonia letnia

2010-06-25 15:05

Termin realizacji: 25.06.2010-31.08.2010

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom

Celem programu było zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w okresie wakacyjnym oraz taki wpływ na dziecko, który miał zapobiec negatywnym, trwałym zmianom  w psychice dziecka. Miało to pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne uczucia, uwrażliwić na relacje międzyosobowe i otworzyć na piękno przyrody. Chcieliśmy umożliwić podopiecznym przeżycie żywej aktywności i rozmiłować ich w bogactwie ziemi. Celem terapeutycznym było odreagowanie i przepracowanie urazów, niepowodzeń, napięć powstałych w kontaktach z innymi oraz opanowanie agresji  i wściekłości. Celem edukacyjnym było rozpoznawanie relacji z dorosłymi i rówieśnikami mających negatywny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka; lepsze rozumienie siebie i innych; budowanie własnej wartości; uczenie się pokojowego rozwiązywania konfliktów; uczenie współpracy; odkrywanie piękna ziemi polskiej, uczenie kultury wypoczynku, edukacja historyczna. Budowanie obrazu: odpowiedzialny wychowawca, poprzez wspólne uczestniczenie i prowadzenie. Celem rozwojowym było rozwijanie zainteresowań poznawczych i indywidualnych talentów.

Dzięki realizacji zadania

  • Udało się zapobiec negatywnym zmianom osobowościowym u dzieci
  • Dzieci rozwijały swoje pozytywne cechy
  • Przezwyciężały swoje uczucia niepokoju i lęku, swoje przygnębienie i poczucie mniejszej wartości, umocniły swoją wiarę w siebie, lepiej rozumiały siebie i swoje uczucia
  • Nauczyły się umiejętności radzenia sobie z problemami interpersonalnymi w akceptowany społecznie sposób
  • Poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych
  • Pogłębiły poczucie „zakorzenienia” w kulturze narodowej i w wierze
  • Poznały nowe regiony Polski
  • Rozbudziły swą wrażliwości na piękno przyrody, zapoznały się z bogactwem zasobów przyrodniczych regionu
  • Aktywnie i twórczo wykorzystywały czas wolny
  • Zintegrowały się z nową, tamtejszą społecznością  

Zakładane cele i rezultaty realizacji zadania „Jestem Podróżnikiem” zostały osiągnięte w całości.