Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2011-06-01 14:36

Termin realizacji: 01.06.2011-31.08.2011

Dofinasowanie: Gmina Miasta Radom

Zoganizowanie wypoczynku letniego w Oćwiece koło Gąsawy dla 44 uczestników i realizacja programu socjoterapeutycznego