2014 Dożywianie dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej

2014-01-27 10:17

Projekt pn.  Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Dofinansowanie:  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka -Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji:  bezgotówkowo –w postaci ok. 5000 obiadów dla dzieci
Nr umowy:  umowa z dnia
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014