2014 Dożywianie z Carrefour”

2014-01-28 13:46

Projekt pn. „Dożywianie z Carrefour”- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Caritas Polska i Fundacja Carrefour
Kwota dotacji: 14 872,00 zł
Nr umowy: 16/2014/CARREFOUR z dnia 1.02.2014
Termin realizacji: 1.02.2014-30.06.2014