2014 kolonie "Poszukiwacze Przygód" -Wojewoda Mazowiecki

2014-05-16 18:32

Projekt pn. „POSZUKIWACZE PRZYGÓD” Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2014

Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Kwota dotacji: 14 700, 00 zł
Nr umowy: 6/DRA/2014 z dnia 17.07.2014
Termin realizacji: 16.05.2014-12.08.2014