2014 kolonie "Poszukiwacze Przygód" GMR

2014-07-01 18:31

Projekt pn. „POSZUKIWACZE PRZYGÓD” Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 16 500, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.43.2014 z dnia 12.06.2014
Termin realizacji: 1.07.2014-31.08.2014