2015 AKADEMIA MŁODYCH - Wojewoda Mazowiecki

2015-06-11 10:53

Projekt pn. „AKADEMIA MŁODYCH” organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia

Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki

Kwota dotacj 15 000, 00 zł
Nr umowy: 
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015