2015 Mogę...Chcę...Potrafię... - Zarząd Województwa Mazowieckiego

2015-06-11 10:43

Projekt pn. „Mogę...Chcę...Potrafię...” Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Kwota dotacji: 35 000, 00 zł
Nr umowy: 83/143/15 z dnia 9.06.2015
Termin realizacji: 18.05.2015-31.10.2015