2015 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci GMR

2015-02-12 10:04

Projekt pn. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci  

Dofinansowanie: Gmina Miasta Rodomia 

Kwota dotacji: 25 000, 00 zł 

Nr umowy: ZS-II.526.8.2015.MP z dnia 02.02.2015

Termin realizacji: 02.02.2015-31.12.2015