2015 WAKACYJNA PRZYGODA Gmina Miasta Radomia

2015-06-11 11:09

Projekt pn. „WAKACYJNA PRZYGODA” Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 20 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.49.2015.MP z dnia 23.06.2015
Termin realizacji: 1.07.2015-31.08.2015