2015 -WAKACYJNA PRZYGODA -Mazowiecki Kurator Oświaty

2015-06-11 11:02

Projekt pn. „WAKACYJNA PRZYGODA" organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2015 

Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty

Kwota dotacji: 13 475 00 zł
Nr umowy:
Termin realizacji: 15.05.2015-07.08.2015