2015 -Wyprawa po Uśmiech-Zarząd Województwa Mazowieckiego

2015-05-11 11:27

Projekt pn. „Wyprawa po Uśmiech” Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji 2015

Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 39 904, 00 zł
Nr umowy: 5/55/15  z dnia 7.05.2015
Termin realizacji: 01.06.2015-31.08.2015