2016 "Nasza przyszłość jest w naszych rękach" Zarząd Województwa Mazowieckiego

2016-07-07 09:54

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych,  środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „Nasza przyszłość jest w naszych rękach”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 30 146,00 zł
Nr umowy: 95/160/2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.10.2016