2016 "Pomocna Dłoń" Wojewoda Mazowiecki

2016-07-01 16:00

Projekt pn. Organizacja zajęć dla dzieci i dla rodzin wymagających wsparcia „Pomocna Dłoń”
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy: WPS.VI.946.1.75.2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016