2016 Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych

2016-02-03 13:44

Projekt pn. „prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych -Zawsze może być lepiej...

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia

Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy:ZS-II.526.20.2016.MP
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016