2016 „Uśmiechnięte wakacje” Mazowiecki Kurator Oswiaty

2016-07-20 15:53

Projekt pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016r. wypoczynek wyjazdowy „Uśmiechnięte wakacje”

Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 12 250, 00 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016