2016 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

2016-02-12 13:42

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2016r

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.4.1.2016 z dnia 11.02.2016
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016