2017 prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

2017-02-17 12:02

Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017
Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017