2018 Akademia Młodych- Zarząd Województwa Mazowieckiego

2018-07-17 19:23

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 55 000,00 zł

Nr umowy: 185/302/18 z dnia 16.07.2018
Termin realizacji: 01.07.2018 -31.10.2018