2018 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

2018-01-02 16:53

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2018 z dnia 02.01.2018
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018