2018 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii GMR

2018-01-10 16:55

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.66.20.2017.IK z dnia 10.01.2018
Termin realizacji: 10.01.2018 -31.12.2018