2018 wypoczynek letni Gmina Miasta Radom

2018-06-25 11:59

 

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 21 560,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.11.28.2018.IK z dnia 22.06.2018
Termin realizacji: 23.06.2018-31.08.2018