2019/20 Żółty Talerz 2019/2020

2019-09-05 13:11

Projekt pn. „Żółty Talerz 2019/2020”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Umowa z dnia 8.08.2019
Termin realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2020