2019 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

2019-02-07 11:49

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 120 635,17 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.6.2.2019 z dnia 01.02.2019
Termin realizacji: 01.02.2019-31.12.2019