2019 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii GMR

2019-02-25 17:22

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.55.20.2018.IK z dnia 15.02.2019
Termin realizacji: 15.02.2019 -31.12.2019