2019 Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje

2019-06-05 13:09

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 61 300, 00 zł
Nr umowy: 85/154/19 z dnia 09.07.2019
Termin realizacji: 01.06.2019 -31.08.2019