2019 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

2019-06-10 13:10

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 24 000,00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.2.33.2019.IK z dnia 10.06.2019
Termin realizacji: 10.06.2019-31.08.2019