2014 Akademia Młodych -Zarząd Województwa Mazowieckiego

2014-05-16 18:29

Projekt pn. „AKADEMIA MŁODYCH” Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Kwota dotacji: 40 000, 00 zł
Nr umowy: 77/2014 z dnia 9.06.2014
Termin realizacji: 16.05.2014-31.10.2014