Czas wolny ze sportem za pan brat

2010-05-08 15:00

Termin realizacji: 1.05.2010 do 15.12.2010

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom

Adresatami zadania są wychowankowie naszej placówki- dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi. W projekcie, w zakresie zajęć sportowych uczestniczyć będzie 40 naszych wychowanków. Natomiast sam turniej sportowy  halowej piłki nożnej zaadresowany jest do wychowanków placówek wsparcia dziennego z terenu miasta Radomia. Uczestnikami projektu są wychowankowie  świetlic: Caritas, Kaptur, Oratorium, Caritas Palotyńska, Kazimierzówka i Karan. Uczestniczyć  w nim będzie ok. 100 podopiecznych z placówek wsparcia dziennego.