2013 Dożywianie dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej

2013-01-24 17:24

Projekt pn.  Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Dofinansowanie:  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka -Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji:  bezgotówkowo –w postaci ok. 5000 obiadów dla dzieci
Nr umowy:  umowa z dnia 2.01.2013
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2013