2013 Dożywianie z Carrefour

2013-09-08 21:44

Projekt pn. „Dożywianie z Carrefour”- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Caritas Polska i Fundacja Carrefour
Kwota dotacji: 14 872,00 zł
Nr umowy: 164/203/CARREFOUR z dnia 1.09.2013
Termin realizacji: 1.09.2013-31.01.2014