Dotacja dla swietlicy z Urzędu Województwa Mazowieckiego

2009-04-12 22:39

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 7 kwietnia 2009 r. przyjął uchwałę Nr 760/228/09 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r. złożonych w terminie do 23 stycznia 2009 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana. Na liście 85 wybranych ofert znajduje się również oferta złożona z ramienia Caritas Diecezji Radomskiej dotycząca realizacji projektu „Dziecko aktywne” przez świetlicę. Cieszy nas fakt, że uzyskała wraz z czterema innymi ofertami najwyższą punktową ocenę. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia: komputerowe, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, sportowe, z zakresu reedukacji oraz opiekuńczo-wychowawcze. Przyznana dotacja, to duża szansa na rozwój dla naszych wychowanków. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań.