„Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży”

2009-03-15 21:36
Projekt realizowany w ramach programu: Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia 

Dotyczy prowadzenia zajęć sportowych dla podopiecznych świetlicy:

·        Z zakresu gier zespołowych - 2 razy w tygodniu na sali gimnastycznej lub w terenie

·        Z tenisa stołowego, bilardu - 1 raz w tygodniu

·        Aerobik – 1 raz w tygodniu

Zajęcia siłowe – 1 raz w tygodniu