Dziecko Aktywne

2009-04-20 22:30

Termin realizacji: 15.04-30.11.2009

Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dotacja dotycząca realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r. 

Celem projektu jest  wzmocnienie oddziaływań socjalizacyjnych, a zwłaszcza ochronnych wobec dzieci i młodzieży poprzez rozwój różnorodnych umiejętności i talentów dzięki uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez świetlicę.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Zajęcia z zakresu reedukacji dla dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Zajęcia informatyczne - zapoznawanie z różnymi programami informatycznymi, prowadzenie strony internetowej świetlicy, doskonalenie umiejętności informatycznych
  • Zajęcia muzyczno- rytmiczne zaadresowane przede wszystkim do dzieci najmłodszych
  • Zajęcia plastyczne - edukacja artystyczna, nauka różnych technik plastycznych, wykonywanie: elementów dekoracyjnych do świetlicy; prac plastycznych na kiermasze
  • Zajęcia sportowe
  • Aerobik
  • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez pracowników świetlicy