Informacja- zmiany od 2016 roku

2016-01-07 19:31

Nowy rok 2016 przyniósł nam kilka ważnych dla nas zmian:

  1. z początkiem roku nasza świetlica zmieniła siedzibę z ul. Kościelnej 14b na ul. Kościelną 3 w Radomiu 
  2. świetlica została zarejestrowana jako Placówka Wsparcia Dziennego
  3. świetlica otrzymała nazwę Akademia Młodych
  4. nastąpiła zmiana numeru telefonu na 605 555 527

Ufamy, że te zmiany przyczynią się do jeszcze szerszej pomocy potrzebującym dzieciom i ich rodzinom oraz do jeszcze lepszego funkcjonowania placówki.