Konto świetlicowe

2011-06-15 00:51

Od 15 czerwca 2011 posiadamy wydzielone, osobne konto bankowe na cele gromadzenia środków własnych Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas
Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć nas finansowo podajemy nr konta świetlicowego

BANK PEKAO S.A. II O/Radom   64 1240 3259 1111 0010 0542 0415
z dopiskiem "Świetlica Caritas”