Olimpiada Avivy

2012-03-21 15:30

Termin realizacji: rok 2012

Dofinansowanie: Fundacja Przyjaciółka i Aviva

Przedmiotem projektu jest współpraca świetlicy i Fundacji polegajaca na wspólnym organizowaniu olimpiad mających na celu wsparcie podopiecznych swietlicy. wsparcie w działalności świetlicy w postaci dofinansowania zajęć dzieci z j.angielskiego w II semestrze roku szkolnego 2011/2012, organizacja olimpiad wg harmonogramu, doposażenie świetlicy w materiały potzrebne do realizacji olimpiad i inne uzasadnione i wczesniej uzgodnione wsparcie dla dzieci