Olimpiada Informatyczna

2011-11-21 00:54

21 listopada 2011 odbyła się ostatnia już olimpiada w ramach projektu Olimpiady Avivy. Tym razem była to Olimpiada Informatyczna. Przez cały rok dzieciaki uczestniczyły w zajęciach informatycznych prowadzonych przez panią Barbarę Boniecką w naszej pracowni, która doposażona została przez firmę Aviva w 3 komputery i drukarkę. Celem spotkania było zarówno wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków świetlicy, zwiększenie umiejętności praktycznych 11 w posługiwaniu się komputerem i Internetem, ale i zwiększenie zaangażowania pracowników Avivy w wolontariat pracowniczy na rzecz dzieci

Dzieciaki pod okiem wolontariuszy wykazały się umiejętnościami i wiedzą na temat obsługi komputera. Przygotowywały prezentację Power Point, pracowały na arkuszu kalkulacyjnym Excel, przygotowywały tekst w Word, rysowały w Paint korzystały z Internetu.

Dzięki takim działaniom dzieciaki nie tylko zdobyły umiejętności posługiwania się komputerem jako narzędziem, ale i odkryły, że komputer i Internet może być źródłem wiedzy i rozrywki.