2013 Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013

2013-07-09 10:27

Projekt pn. „Podróż Odkrywców”-„Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013-wypoczynek wyjazdowy- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 16 800,00 zł
Nr umowy: 11/DRA/2013 z dnia
Termin realizacji: 1.07.2013-26.08.2013