Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub środowiskowych dla dzieci i młodzieży pn. „Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas”

2011-02-01 14:30

Termin realizacji:  01.02.2011-15.12.2011

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom

Zapewniona została opieka dzienna dzieciom oraz młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, udzielana została pomoc  oraz wsparcie dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej, zagrożonym lub dotkniętym uzależnieniami, zorganizowane zostały zajęcia umożliwiające kompensację traumatycznych doświadczeń, stworzone zostały warunki do nauki, dzieci miały możliwość atrakcyjnego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego oraz rozwijania różnorodnych zainteresowań i umiejętności.