2014 Prowadzenie świetlicy dla dzieci GMR

2014-01-27 10:20

Projekt pn. „Prowadzenie świetlicy dla dzieci socjoterapeutycznej lub środowiskowej”- powierzenie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.4.2014 z dnia 2.01.2014
Termin realizacji: 02.01.2014-31.12.2014