Przedszkolaki są wśród nas!

2009-03-15 21:44

 

Od 10 lutego 2009 roku rozpoczęliśmy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie w zajęciach uczestniczy 18 dzieci w wieku od 4 do 6 lat.  (więcej)….

Od ponad roku podnoszony był na zebraniach CAL dla dzielnic Glinice i Dzierzków problem otoczenia wsparciem dzieci najmłodszych. Najpierw PSP nr 31, później Przedszkole przy ul. Kalińskiej podjęło to wyzwanie, oferując dzieciom spotkania dwugodzinne jeden raz w tygodniu. Gdy tylko pojawiła się możliwość przyjęcia do pracy osób skierowanych na przyuczenie do zawodu i na staż z PUP w Radomiu, niezwłocznie zaproponowaliśmy stworzenie grupy przedszkolnej przy świetlicy. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach od wtorku do piątku, w godz. od 8.30 do 13.30. W poniedziałek, ze względu na zajęcia w publicznym przedszkolu, oferujemy indywidualną pomoc dzieciom sześcioletnim, aby pomóc im lepiej przygotować się do nauki w szkole. Nasze przedszkolaki chętnie przychodzą do świetlicy. Mają różnorodne zajęcia, min. rytmikę, gimnastykę. Pod fachową opieką korzystają z programów komputerowych dla dzieci. Dużo rysują, usprawniają funkcje manualne, a także uczą się przebywać w grupie i współpracować z innymi dziećmi.

Przed nami dużo do zrobienia, musimy doposażyć świetlicę w materiały dydaktyczne, zabawki. Przystosować jedno pomieszczenie dla tej grupy wiekowej, zakupić meble. Jesteśmy pełni zapału! Pragniemy z czułością i troską pochylać się nad każdym NASZYM dzieckiem.