SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2009

2010-03-01 14:55

Świetlica była otwarta przez cały rok w godzinach od 9.00 do 18.30 od poniedziałku do piątku oraz w jedną sobotę w miesiącu ( w godz 9.00-13.00 grupa przedszkolna, w godz. 13.00-18.30 grupy szkolne). W okresie wolnym od nauki szkolnej świetlica czynna była w godz. 10.00 do 15.00. Wychowankowie objęci byli dożywianiem. Praca prowadzona była w czterech grupach wychowawczych. Każda grupa prowadzona była przez wychowawcę.

W placówce podejmowano następujące zadania

1. Rozwój intelektualny wychowanków – codziennie wychowankowie mieli możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszy w zakresie odrabiania zadań szkolnych. Pomoc w nauce stanowi większą część dziennego czasu pracy wychowawcy. Większość dzieci miała duże trudności w nauce.

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywały 1 raz w tygodniu z przerwą na  miesiące wakacyjne w dwóch grupach. Wszystkie dzieci posiadają zalecenia z Poradni Psych.- Ped. dotyczące prowadzenia dodatkowych działań związanych z zaburzeniami w zakresie czytania i pisania. Zajęcia dotyczyły: usprawniania funkcji: manualnych, wzrokowych, słuchowych; usprawniania techniki czytania i pisania; obejmowały ćwiczenia utrwalające pisownię; ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej; obfitowały w zabawy edukacyjne, gry planszowe i komputerowe. Ponadto pedagog udzielał rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz pomagał w uświadomieniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych.

3. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków: zajęcia były dofinansowane

 • Zajęcia muzyczne. Zajęcia odbywały się od jeden raz w tygodniu. Uczestniczyło w nich:18 dzieci z grupy najmłodszej,  14 dzieci z grupy szkolnej, 3 osoby objęte były nauką gry na gitarze. Zajęcia wokalne obejmowały: wykonywanie ćwiczeń naprężających i rozluźniających ciało, wypracowanie właściwej postawy podczas śpiewu; naukę oddychania przeponą; rozśpiewywanie, pracę nad pieśniami patriotycznymi i kolędami. Zwieńczeniem był występ w jasełkach i program kolędników. Nauka  gry na gitarze obejmowała: poznawanie budowy gitary, sposobu jej trzymania; zapoznanie z podstawowym  biciem oraz tonacjami; poznawanie i ćwiczenie akordów; utrwalania grania piosenek.
 • Zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.. Uczęszczało w nich 8 wychowanków.  Zajęcia dotyczyły: malowania na szkle użytkowym, malowania farbami akrylowymi na desce /wykonywanie projektów, rysowanie konturów, wypełnianie konturów/, wytwarzania wyrobów z masy solnej i zdobienie ich; wykonywania dekoracji techniką decoupage; wykonywania dekoracji metodą origami; malowania na bombkach; wykonywania scenografii do przedstawień; wprowadzenia techniki malowania farbami olejnymi. Prace podopiecznych były prezentowane na kiermaszach w czerwcu  i grudniu.
 • Zajęcia teatralne. Przygotowaliśmy  montaż bożonarodzeniowy. Podopieczni byli w teatrze na spektaklach Awantura o Basię, Czarnoksiężnik z krainy Oz, Królewna Śnieżka. Po spektaklach dzieci miały możliwość kontaktu z aktorami, obejrzenia scenografii i strojów, próby występów na prawdziwej scenie
 • Zajęcia logopedyczne odbywały się w dwóch grupach – każda raz w tygodniu obejmowały ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawniające aparat artykulacyjny i język oraz ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny jak również ćwiczenia usprawniające i wzbogacające słownictwo. Utrzymywany był również stały kontakt logopedy z rodzicami dzieci, dzięki czemu praca z dzieckiem mogła mieć kontynuację w domu. W sytuacjach poważniejszych problemów logopedycznych rodzice uzyskali konkretne informacje oraz porady odnośnie sposobów pomocy dziecku.
 • Zajęcia gimnastyczne – zajęcia odbywały się raz w tygodniu i obejmowały m.in. ćwiczenia korygujące wadę postawy oraz usprawniające
 • Zajęcia komputerowe – doskonalenie umiejętności informatycznych. Prowadzone w 3  grupach wiekowych, w każdej grupie 8 dzieci, po godzinie. Zajęcia prowadzone były dla każdej grupy wiekowej osobno. Czyli dla 3 grup jeden raz w tygodniu. Zagadnienia programowe dotyczyły konfiguracji programu Internet Explorer, wyszukiwania informacji, sposobów komunikacji, pracy w programie Front Page, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, tworzenia tabel, wykonywania prezentacji, pracy w Power Point, posługiwania się pocztą elektroniczną, itp. Umiejętność posługiwania się zasobami informatycznymi pozwoliła dzieciom nabrać pewności siebie oraz zwiększyła ich poczucie własnej wartości.
 • Zajęcia taneczne – nauka tańca towarzyskiego oraz ćwiczenie układów tanecznych Zorganizowaliśmy zajęcia w których wychowankowie mieli możliwość poznania zarysu historii różnych tańców oraz nabywali umiejętności taneczne: postawę zasadniczą, pracę stóp, rąk, bioder, taniec w parach. Taniec dał dzieciom ogromnie dużo radości i satysfakcji, umiejętności nabyte podczas zajęć chętnie wykorzystywane były podczas zabaw w świetlicy.
 • zajęcia socjoterapeutyczne- były realizowane przez  socjoterapeutę ,w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 11-16 lat. celem zajęć będzie uruchomienie procesów psychokorekcyjnych  ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń  zachowania u dzieci i młodzieży. Zajęcia zorganizowane były dla dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Istotną rolę odgrywało tu wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych. Docieranie do przeszłych doświadczeń i uświadamianie ich sobie oraz powiązanie z aktualnie występującymi wzorami zachowań schodzi na dalszy plan.
  Dążeniem socjoterapeuty prowadzącego grupę było wspomaganie dzieci w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości, a także projektowanie zajęć socjoterapeutycznych uwzględniających rozwijanie indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zaspokajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb, podejmowanie zagadnień ważnych dla określonej grupy wiekowej

5.  Uwrażliwianie na piękno przyrody, kultury, tradycji i historii Ojczystej.

 • Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie. Dzieci z przewodnikiem przebyły trasę zwiedzania poznając różne dinozaury, ich sposób życia, odżywianie oraz historię ich wyginięcia. Uczestniczyły również w warsztatach plastyczno-paleontologicznych oraz miały czas na indywidualną zabawę na terenie parku. 
 • Wycieczka do Warszawy „Traktem Królewskim.” Pod opieką 2 przewodników dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe zwiedziły Stolicę. Podział uczestników pozwolił na dostosowanie przekazu do wieku i w ten sposób był bardziej efektywny. Młodsze dzieci przebyły krótszą trasę zwiedzania. W programie zwiedzania było: Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego, Park  i Pałac Łazienkowski.
 • Zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy na koniec wakacji dla najmłodszej grupy dzieci,któr nie uczestniczyły w koloniach. Zwiedzaliśmy Starówkę i ZOO – wycieczka  dofinansowana w ramach projektu  FIO 2009
 • Wycieczka do Królewskich Źródeł w Augustowi – zajęcia w Nadleśnictwie Kozienice. Nasza wyprawa do nadleśnictwa została upamiętniona w tygodniku „Gość Niedzielny” w dodatku radomskim, z dnia 2 sierpnia 2009 r. Mieliśmy możliwość zapoznania się z pracą leśniczego, posłuchać opowieści o lesie, jej mieszkańcach, o ekosystemie puszczy, a także posłuchać historii związanej  z pobytem króla Władysława Jagiełły w puszczy oraz oddziałów partyzanckich z okresu II wojny światowej.
 • Jednodniowe rajdy rowerowe – organizowane były przez p. Kazimierza Strączewskiego – kierownika radomskiej grupy rowerowej „Orkan”. Odbyły się 3 rajdy: dwa do Puszczy Kozienickiej oraz nad Zalew Siczki. Uczestniczyło w nich 10 wychowanków.

Z okazji 11 listopada przygotowaliśmy spotkanie patriotyczne dla dzieci i rodziców

5. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.  Zagadnienia dotyczące kształtowania sfery emocjonalnej i wolicjonalnej, relacji, komunikacji między ludzkiej były podejmowane na co dzień. Jak również na zebraniach wychowawczych w grupach i podczas zajęć socjoterapeutycznych.

6. Usamodzielnianie. Wychowankowie podejmują prace porządkowe na terenie świetlicy, przygotowują posiłki, pomagają w pracy z młodszymi dziećmi.

7. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka. Wychowawcy prowadzili cotygodniowe spotkania wychowawcze w grupach podejmujące bieżące zagadnienia. Zorganizowaliśmy obchody świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia. W spotkaniu ze Świętym Mikołajem uczestniczyliśmy w G2. Zorganizowaliśmy pielgrzymkowe wyjście do klasztoru Sióstr Klarysek w Skaryszewie, gdzie dzieci miały okazję porozmawiać z Siostrą o klauzurze i sposobach pracy nad sobą.

8. Edukacja prozdrowotna

 • Zajęcia sportowe były prowadzone na sali gimnastycznej w PSP nr 1 i G nr 10, dwa razy w tygodniu, oddzielne dla dwóch grup wiekowych. Zajęcia obejmowały gry zespołowe: halową piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, unihokej, a także gry i zabawy rekreacyjne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Aerobik odbywał się jeden raz w tygodniu, dla grupy 10 osobowej.  Zajęcia dotyczyły prowadzenia ćwiczeń: rozgrzewających, rozciągających, wzmacniających oraz aerobowych, ćwiczenia kroków bazowych oraz prostych układów, stretingu.
 • Zajęcia sportowe w świetlicy na mini siłowni, na boisku przy świetlicy. Dotyczyły  doskonalenia umiejętności gry w tenisa stołowego, a także zapoznaliśmy wychowanków z dyscypliną Nordic Walking organizując zajęcia w terenie, nad Zalewem Borki
 • Zorganizowaliśmy trzy imprezy sportowe zaadresowane do wychowanków kilku placówek wsparcia dziennego – uczestnicy placówek, świetlic: KARAN, Oratorium, Caritas, Caritas Palotyńska, Arka, CNiZ „Bajka” oraz dzieci objęte wsparciem pedagogów ulicy.W projekcie uczestniczyli wychowankowie świetlic: Caritas, Karan, Oratorium, Caritas Palotyńska, Arki, TPD, CNiZ Bajka oraz podopieczni pedagogów ulicy. W turniejach uczestniczyli również jako kibice rodzice i opiekunowie prawni w/w uczestników zawodów.Łącznie w projekcie uczestniczyło około 250 osób.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ pn. „Ze sportem za pan brat” dla młodzieży gimnazjalnej Zorganizowany został 26 marca 2009 w hali MOSiR w godzinach 12.30-16.30 dla 5 drużyn. Drużyny składały się po 10 zawodników. Razem z kibicami w turnieju uczestniczyło ok.100 osób. Doping kibiców wspomagany był grupą Cheerleaderek – zespołów dziewczęcych, w skład których wchodziły podopieczne z placówek.

LETNI TURNIEJ SPRAWNOŚCIOWY pn.: „ZE SPORTEM ZA PAN BRAT”

30 maja 2009r. połączony z piknikiem zorganizowany został w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „Emaus” w Turnie k/Białobrzegów. Wzięło w nim udział 163 wychowanków z 7 placówek radomskich. Caritas, Kapturek, Oratorium, Caritas Palotyńska, Arki,, CNiZ Bajka oraz podopieczni pedagogów ulicy-2 drużyny 14 wychowawców oraz 15 wolontariuszy.  Dla uczestników zorganizowaliśmy transport autokarowy. Rozpoczęliśmy turniej od prezentacji przygotowanej przez podopiecznych każdej placówki. Zawodnicy rywalizowali w zawodach sprawnościowych -strzał do bramki, rzut do celu, skoki na skakance, biegi między drzewami, rzut piłką lekarską, rzut do kosza, bieg w workach i strzelanie do celu. Ponadto mieli możliwość: jazdy bryczką i wozem z zaprzęgiem, występu w mini playback show, korzystania z trampoliny, malowania twarzy, wzięcia udziału w konkursie plastycznym, w turnieju „piłkarzyki”. Zwieńczeniem działań były mini podchody. Na zakończenie nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych konkursów oraz jednakowe nagrody dla każdej placówki. Towarzyszyli dzieciom wolontariusze /pozafinansowy wkład pracy/, z którymi podpisaliśmy umowy wolontariackie – prowadzący turniej instruktor sportu. Dużą pomoc organizacyjną udzielili nam rodzice oraz wolontariusze angażując się w opiekę nad dziećmi, koordynując przebieg zabaw, konkursów oraz pomagając przy wydawaniu posiłku. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała pielęgniarka. Uczestnicy zostali ubezpieczeni od NNW. Każde dziecko dostało „słodkościowy” upominek. Na potrzeby turnieju został wypożyczony sprzęt sportowy z MOSiR w Radomiu. Uczestnicy objęci byli dożywianiem: słodkie bułki, napoje, kiełbasa i mięso z grilla, zupa.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ  pn. „Ze sportem za pan brat”dla dzieci ze szkoły podstawowej

Zorganizowany został w hali MOSiR 20 listopada 2009 w godzinach 13.00-17.00 dla 5 drużyn Caritas, Kapturek, Oratorium,, CNiZ Bajka oraz podopieczni pedagogów ulicy. Drużyny składały się z 10 zawodników uczęszczających do szkoły podstawowej będącymi wychowankami placówek wsparcia. Wraz z kibicami w turnieju uczestniczyło ok.100 osób.

9. Dożywianie dzieci – każdego dnia przygotowywane były drugie śniadania dla najmłodszych, podwieczorki i kolacje dla grup starszych. Posiłki refundowane przez MOPS.

10. Organizacja ferii zimowych, kolonii i półkolonii

 • Ferie zimowe  uczestniczyło w nich 50 wychowanków. Przeprowadzone były przy współpracy MOSiR . Odbywały się:

1. Zajęcia sportowe na Hali MOSiR odbyły się dwa razy a dotyczyły:

a) zajęcia zaadresowane do dzieci ze szkoły podstawowej – zajęcia sprawnościowe. Rywalizacja w kilku konkurencjach /biegi pod i nad płotkami, kozłowanie, rzuty do celu, wyścigi, itp./, rozegranie mini turnieju w dwa ognie, tenis stołowy, ćwiczenia rozciągające.

b) zajęcia zaadresowane do młodzieży gimnazjalnej – ćwiczenia szybkościowe, rozciągające, rozgrywki w halową piłkę nożną.

2. Zajęcia na lodowisku zaadresowane były do grupy 50 dzieci i młodzieży. Odbywał się 4 razy w środy i czwartki. Podczas godzinnych zajęć wychowankowie nabywali i doskonalili umiejętności jazdy na łyżwach. Zajęcia prowadziła Anna Bienias, nauczyciel wychowania fizycznego.

3. Zajęcia na pływalni „Orka”. W zajęciach uczestniczyła grupa  50 osobowa. Odbyły się zajęcia 2 razy w  czasie ferii, w piątki Miały one charakter indywidualny. Były doskonałą zabawą a jednocześnie spełniały funkcje rozwojowe.

 

Zorganizowany został wypoczynek letni. Kolonia odbyła się w dniach 15 – 28 lipca 2009 r. w Turnie k/Białobrzegów Radomskich w Ośrodku Edukacyjno – Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus”, Uczestnicy objęci byli całodziennym wyżywieniem. Program kolonii przebiegał pod hasłem „WAKACYJNE SPOTKANIA”  i obejmował:

Spotkania poznawczo – historyczne:

 • Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie. Dzieci z przewodnikiem przebyły trasę zwiedzania poznając różne dinozaury, ich sposób życia, odżywianie oraz historię ich wyginięcia. Uczestniczyły również w warsztatach plastyczno-paleontologicznych oraz miały czas na indywidualną zabawę na terenie parku. 
 • Wycieczka do Warszawy „Traktem Królewskim.” Pod opieką 2 przewodników dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe zwiedziły Stolicę. Podział uczestników pozwolił na dostosowanie przekazu do wieku i w ten sposób był bardziej efektywny. Młodsze dzieci przebyły krótszą trasę zwiedzania. W programie zwiedzania było: Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego, Park  i Pałac Łazienkowski.
 • Spotkanie z dziećmi z Ukrainy. Od 23 lipca wraz z nami w ośrodku przebywała grupa 18 dzieci z Ukrainy. Podopieczni mieli możliwość poznania elementów z historii, geografii, tradycji Ukrainy oraz przyswojenia podstawowych zwrotów w j. ukraińskim.

Spotkania ekologiczne:

 • Wycieczka do Królewskich Źródeł w Augustowie – zajęcia w Nadleśnictwie Kozienice. Nasza wyprawa do nadleśnictwa została upamiętniona w tygodniku „Gość Niedzielny” w dodatku radomskim, z dnia 2 sierpnia 2009 r. Mieliśmy możliwość zapoznania się z pracą leśniczego, posłuchać opowieści o lesie, jej mieszkańcach, o ekosystemie puszczy, a także posłuchać historii związanej  z pobytem króla Władysława Jagiełły w puszczy oraz oddziałów partyzanckich z okresu II wojny światowej.
 • Uczestniczenie w akcji „Czysty las leczy nas” zorganizowanej przez Wolontariat „DOBRE SERCE”. Pod opieką leśniczego wraz z dziećmi z Białobrzegów wyruszyliśmy na sprzątanie okolicznego lasu. Zebraliśmy pokaźną ilość worków pełnych śmieci. Później miało miejsce ognisko z kiełbaskami. Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek.

Spotkania prozdrowotne:

 • Wszyscy podopieczni uczestniczyli w konkursie czystości pokoi. Codzienna kontrola motywowała uczestników do dbałości o czystość i higienę osobistą oraz czystość zamieszkiwanych pomieszczeń. Przy tej okazji mieliśmy możliwość rozeznania, które dzieci mają wpojone podstawowe zachowania higieny, a które nie są wdrożone do tych zachowań.
 • Systematycznie omawiane były zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego, rowerów, zachowania podczas wycieczek, kąpieli, zabaw na terenie ośrodka, itp

Spotkania rekreacyjne

 • Spływy kajakowe. Starsza grupa spływała z Przybyszewa do Turna, młodsze dzieci z Turna do tzw. Starego Mostu. Obydwa spływy odbywały się po wcześniejszym przeszkoleniu i zapoznaniu z zasadami bezpiecznego zachowania na wodzie, pod opieką ratownika. W każdym trzyosobowym kajaku była osoba dorosła, umiejąca pływać. Wszyscy uczestnicy mieli na sobie kapoki.
 • Wycieczki rowerowe. Pod opieką kierownika grupy rowerowej „Orkan” podopieczni mieli możliwość uczestniczenie w 3 rajdach rowerowych. Obejmowały one odcinki 42, 23 kilometrowe na starszych dzieci oraz 16 km dla młodszych. W celu organizacji rajdów, 18 rowerów uczestników kolonii przewieźliśmy z Radomia do Turna. Ponadto korzystaliśmy z rowerów będących na wyposażeniu ośrodka. Rowery służyły również jako środek lokomocji do najbliższego sklepu.
 • Zorganizowaliśmy olimpiadę kolonijną składającą się z konkurencji szybkościowych oraz sprawnościowych. Uczestniczyły w niej wszyscy koloniści. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
 • No co dzień dzieci korzystały z boiska przy ośrodku. Odbywały się mecze w piłkę nożną, siatkówkę.
 • Do dyspozycji kolonistów była gra „piłkarzyki”, tenis stołowy – zorganizowaliśmy turnieje w tych dyscyplinach. Ponadto  rolki oraz trampolina,
 • Odbyły się zajęcia rekreacyjne na pływalni w Mszczonowie (2 godziny) oraz dwa razy w Kozienicach. Zamiast do Warki pojechaliśmy drugi raz do Kozienic ze względu na większą atrakcyjność basenu.
 • Zajęcia rekreacyjne dla młodszych dzieci odbywały się również na kąpielisku strzeżonym na Pilicy w Białobrzegach – 3 razy
 • Seans filmowy w kinie trójwymiarowym w Warszawie. W ramach wycieczki do Warszawy Dzieci były na seansie w Kinie Imax pn.: „Pod taflą wody”.

Spotkania twórcze

 • Z wykorzystaniem materiałów naturalnego pochodzenia koloniści wykonali totemy swoich grup. Młodsze dzieci chętnie wykonywały rysunki, starsze doskonaliły umiejętności wykonywania makijażu oraz malowania twarzy.
 • Grupa cheerleaderek  przygotowała układ taneczny – występ przed meczem Polska-Ukraina

Spotkania integracyjne

 • Pasowanie na kolonistę. Na półmetku kolonii odbyło się pasowanie na kolonistę. 16 dzieci po raz pierwszy było na kolonii. Pasowanie przygotowała najstarsza grupa.
 • Dwukrotnie biesiadowaliśmy przy ognisku.
 • Mini playback show, karaoke, Wakacyjna Szansa na Sukces – wszystkie te konkursy połączone były z wręczeniem nagród
 • Dyskoteki z zabawami – kilkakrotnie miały miejsce. Organizowane były dla wszystkich dzieci i młodzieży przebywającej w ośrodku.
 • Miecz piłkarski Polska – Ukraina odbył się na stadionie „Orlik” w Białobrzegach, przy wspaniałym dopingu kibiców każdej ze stron. Mecz zakończył się zwycięstwem reprezentacji Polski 7:2

Spotkania profilaktyczne

Zrealizowany został  program profilaktyczny z zakresu profilaktyki alkoholowej z elementami socjoterapii pn.: „SPOTKANIA”. W każdej grupie zrealizowano od 6 do 8 spotkań. Tematyka zajęć dotyczyła: profilaktyki zachowań agresywnych, przemocy,  demoralizacji, wpływu środków odurzających, a zwłaszcza alkoholu na budowanie relacji międzyosobowych.

Półkolonie. Podczas wakacji, oprócz wyjazdu wakacyjnego świetlica była do dyspozycji wychowanków w godzinach od 10.00 do 15.00. Były prowadzone różnorodne zajęcia: plastyczne, muzyczne, projekcje filmowe, warsztaty tańca towarzyskiego, a także wyjścia na spacery, do parku na place zabaw.

11. Podejmowanie pracy z rodzicami w celu umożliwienia dzieciom przebywania w uporządkowanym środowisku rodzinnym:

Zajęcia integracyjno-motywujące dla rodziców- były realizowane przez dwóch psychologów wykonujących zadanie na podstawie  umów-zleceń, zajęciami tymi objęliśmy grupę 14 rodziców. Celem zajęć było wprowadzenie rodziców do tematyki warsztatów kształtujących umiejętności wychowawcze, wzbudzenie motywacji do udziału w warsztatach, integracja uczestników. Zajęcia stworzyły okazję do poszerzenia samoświadomości rodziców, uzyskania informacji na temat własnych przeżyć emocjonalnych w relacji z dzieckiem, wpływu swoich reakcji emocjonalnych na jakość tej relacji. Rodzice uzyskali wiedzę jak stać się lepszym rodzicem i jak lepiej radzić sobie z własnymi uczuciami, trudnościami związanymi z opieką nad dziećmi, stresem rodzicielskim. Zajęcia te pozwoliły rodzicom rozpoznać źródła stresu, który może im przeszkadzać w dobrym rodzicielstwie

Organizowane były również spotkania organizacyjne na terenie świetlicy oraz z okazji świąt. Rodzice aktywnie włączali się w życie świetlicy poprzez pomoce porządkowea także wypieki na spotkania. Okazało się również że rodzice nie byli świadomi uzdolnień swoich dzieci i chętnie podziwiali prace wykonane przez wychowanków.

12. Współpraca z pedagogami  szkolnymi , z CAL-em, z Domem dla Bezdomnych. Przez cały rok utrzymujemy kontakt z pedagogami szkolnymi, omawiana jest sytuacja szkolna i rodzinna dzieci.