SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2010

2011-02-16 21:46

I. Opis działalności świetlicy

       Świetlica była otwarta we wszystkie dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku oraz w jedną sobotę w miesiącu ( w godz. 9.00-13.00 grupa przedszkolna, w godz. 13.00-18.00 grupy szkolne). W okresie wolnym od nauki szkolnej świetlica czynna była w godz. 10.00 do 15.00.W świetlicy zatrudnieni są na etacie kierownik i 4 wychowawców. Zajęcia specjalistyczne prowadzili specjaliści na umowę zlecenie - 13 osób. W świetlicy w minionym roku 3 osoby odbyły staż zawodowy a 5 osób praktyki studenckie. Od marca do października mieliśmy również 1 pracownika zatrudnionego przez Urząd Pracy z prac społecznie użytecznych. W minionym roku pracę wolontariacką podjęło 12 wolontariuszy.

Do świetlicy uczęszczało:

4-5 latki           -29 dzieci

6-10lat             -13 dzieci

10-13lat           -25 dzieci

13-18lat           -16 dzieci

Łącznie w okresie sprawozdawczym z pomocy w świetlicy skorzystało 83 dzieci. Praca prowadzona była w czterech grupach wychowawczych. Każda grupa prowadzona była przez 1 wychowawcę.

Wychowankowie objęci byli dożywianiem.(częściowo finansowane przez MOPS).

W placówce podejmowano następujące zadania

1. Rozwój intelektualny wychowanków – codziennie wychowankowie mieli możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszy w zakresie odrabiania zadań szkolnych. Pomoc w nauce stanowi największą część dziennego czasu. Dzieci mają duże trudności w nauce.

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywały 1 raz w tygodniu z przerwą na  miesiące wakacyjne w dwóch grupach. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach posiadają zalecenia z Poradni Psych.-Ped. dotyczące prowadzenia dodatkowych działań związanych z zaburzeniami w zakresie czytania i pisania. Zajęcia dotyczyły usprawniania funkcji manualnych, wzrokowych, słuchowych; usprawniania techniki czytania i pisania; obejmowały ćwiczenia utrwalające pisownię; ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej; obfitowały w zabawy edukacyjne, gry planszowe i komputerowe. Ponadto pedagog udzielał rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz pomagał w uświadomieniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych.

3. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków:

 • Zajęcia muzyczne. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczyło w nich:18 dzieci z grupy najmłodszej,  14 dzieci z grupy szkolnej. Zajęcia wokalne obejmowały: wykonywanie ćwiczeń naprężających i rozluźniających ciało, wypracowanie właściwej postawy podczas śpiewu; naukę oddychania przeponą; rozśpiewywanie, pracę nad pieśniami patriotycznymi i kolędami. Zwieńczeniem był występ w jasełkach i program kolędników.
 • Zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.  Zajęcia dotyczyły malowania na szkle użytkowym, malowania farbami akrylowymi na desce /wykonywanie projektów, rysowanie konturów, wypełnianie konturów/, wytwarzania wyrobów z masy solnej i zdobienie ich; wykonywania dekoracji techniką decoupage; wykonywania dekoracji metodą origami; malowania na bombkach; wykonywania scenografii do przedstawień; wprowadzenia techniki malowania farbami olejnymi. Prace podopiecznych były prezentowane na kiermaszach w czerwcu  i grudniu.
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci najmłodszych odbywały się w dwóch grupach – każda raz w tygodniu. Obejmowały ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawniające aparat artykulacyjny i język oraz ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny jak również ćwiczenia usprawniające i wzbogacające słownictwo. Utrzymywany był również stały kontakt logopedy z rodzicami dzieci, dzięki czemu praca z dzieckiem mogła mieć kontynuację w domu. W sytuacjach poważniejszych problemów logopedycznych rodzice uzyskali konkretne informacje oraz porady odnośnie sposobów pomocy dziecku.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – zajęcia odbywały się raz w tygodniu i obejmowały m.in. ćwiczenia korygujące wadę postawy oraz usprawniające
 • Zajęcia komputerowe – doskonalenie umiejętności informatycznych. Prowadzone w 3  grupach wiekowych po godzinie dwa razy w tygodniu. Zagadnienia programowe dotyczyły konfiguracji programu Internet Explorer, wyszukiwania informacji, sposobów komunikacji, pracy w programie Front Page, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, tworzenia tabel, wykonywania prezentacji, pracy w Power Point, posługiwania się pocztą elektroniczną, itp. Umiejętność posługiwania się zasobami informatycznymi pozwoliła dzieciom nabrać pewności siebie oraz zwiększyła ich poczucie własnej wartości i umiejętności.
 • Zajęcia taneczne – nauka tańca towarzyskiego oraz ćwiczenie układów tanecznych Zorganizowaliśmy zajęcia w których wychowankowie mieli możliwość poznania zarysu historii różnych tańców oraz nabywali umiejętności taneczne: postawę zasadniczą, pracę stóp, rąk, bioder, taniec w parach. Taniec dał dzieciom ogromnie dużo radości i satysfakcji, umiejętności nabyte podczas zajęć chętnie wykorzystywane były podczas zabaw w świetlicy.
 • zajęcia socjoterapeutyczne- były realizowane przez  socjoterapeutę, w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 11-16 lat. Celem zajęć było uruchomienie procesów psychokorekcyjnych  ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń  zachowania u dzieci i młodzieży. Zajęcia zorganizowane były dla dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
 • zajęcia z doradztwa zawodowego- były realizowane w grupie 10 osobowej młodzieży w wieku 14-18 lat. Celem zajęć było odkrywanie potencjału, możliwości i predyspozycji młodych ludzi, oraz wyposażenie ich w umiejętności społeczne. Zajęcia dotyczyły odkrywania własnych możliwości i predyspozycji, wypracowania umiejętności interpersonalnych w poszukiwaniu pracy, kształtowania umiejętności wyznaczania celów, przygotowania do rozmowy z potencjalnym pracodawcą, pracy nad przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

5.  Uwrażliwianie na piękno przyrody, kultury, tradycji i historii Ojczystej.

 • Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie. Dzieci z przewodnikiem przebyły trasę zwiedzania poznając różne dinozaury, ich sposób życia, odżywianie oraz historię ich wyginięcia. Uczestniczyły również w warsztatach plastyczno-paleontologicznych oraz miały czas na indywidualną zabawę na terenie parku
 • Dwudniowy rajd rowerowy Szlakiem Jagiellonów do Szydłowca w maju 2010.  Zwiedziliśmy muzeum w Szydłowcu i Orońsku. Podczas rajdu dzieci uczestniczyły w różnych konkursach terenowych. Na nocleg zatrzymaliśmy się w Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu. Posiłki przygotowywaliśmy sami z produktów zakupionych wcześniej. Każdy uczestnik rajdu został nagrodzony dyplomem oraz nagrodami indywidualnymi.
 •  Z okazji 11 listopada przygotowaliśmy spotkanie patriotyczne dla dzieci i rodziców
 • Przygotowaliśmy Przedstawienie Jasełkowe z okazji Bożego Narodzenia, przez co staraliśmy się przypomnieć dzieciom tradycję i kulturę związaną ze świętami

5. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.  Zagadnienia dotyczące kształtowania sfery emocjonalnej i wolicjonalnej, relacji, komunikacji między ludzkiej były podejmowane na co dzień, jak również na zebraniach wychowawczych w grupach i podczas zajęć socjoterapeutycznych.

6. Usamodzielnianie. Wychowankowie podejmowali prace porządkowe na terenie świetlicy, przygotowywali posiłki, pomagali w pracy z młodszymi dziećmi.

7. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka. Wychowawcy prowadzili cotygodniowe spotkania wychowawcze w grupach podejmujące bieżące zagadnienia. Zorganizowaliśmy wspólne z rodzicami Spotkania Świąteczne wraz z Mszą Św. z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.  

8. Edukacja prozdrowotna

 • Zajęcia sportowe były prowadzone na sali gimnastycznej w PSP nr 1 i G nr 10, dwa razy w tygodniu, oddzielne dla dwóch grup wiekowych. Zajęcia obejmowały gry zespołowe: halową piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, a także gry i zabawy rekreacyjne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Aerobik odbywał się jeden raz w tygodniu, dla grupy 10 osobowej.  Zajęcia dotyczyły prowadzenia ćwiczeń: rozgrzewających, rozciągających, wzmacniających oraz aerobowych, ćwiczenia kroków bazowych oraz prostych układów, stretingu.
 • Zajęcia sportowe w świetlicy na mini siłowni oraz na boisku przy świetlicy.

9. Dożywianie dzieci – każdego dnia przygotowywane były posiłki dla dzieci najmłodszych przed południem jak i dla  grup starszych po południu. Posiłki refundowane były częściowo przez MOPS.

10. Organizacja ferii zimowych, kolonii

 • Ferie zimowe– wyjazdowa forma, zorganizowany został wypoczynek zimowy dla 30 dzieci podczas ferii zimowych w Białym Dunajcu. Dzieci miały możliwość nauczenia się jazdy na nartach pod okiem instruktora. Codziennie dużą część dnia spędzaliśmy na stokach doskonaląc swoje umiejętności. Wszystkie dzieci opanowały sztukę jazdy na nartach. Skorzystaliśmy również z kąpieli w Aqua Parku, jeździliśmy na łyżwach podczas spotkania z Radiem ZET w Zakopanem, mieliśmy również ognisko z grillem i kuligiem.
 • Wakacje - Zorganizowany został wypoczynek letni w formie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Jestem Podróżnikiem” w terminie od 28.07.2010 do 10.08.2010.  W wypoczynku wzięło udział 43 dzieci. Kolonia miała miejsce w Sztutowie w ośrodku kolonijno-wypoczynkowy „ALGA”  przy ul. Gdańska 47a.

 Podczas kolonii dzieci zwiedziły

 • Malbork - gdzie zwiedziły Zamek Krzyżacki, brały udział w konkursach rycerskich; obserwowały pokazy walk rycerskich i tańców ludowych
 • Szymbark – Centrum Edukacji i Promocji Regionu a w nim Dom „do góry nogami”, Dom Sybiraka, Replikę Bunkra „Ptasia Wola”, zapoznały się z gwarą kaszubską, zobaczyły najdłuższą deskę świata!. Miały również okazję sprawdzić swoje siły w Parku Linowym, co sprawiło im przeogromną radość.
 • Gdynia Sopot Gdańsk –zwiedziły Akwarium Gdyńskie znane jako Oceanarium, statek „Dar Pomorza” i „Błyskawica”, ul. Bohaterów Monte Cassino i Molo Sopockie, Starówkę Gdańską z jej zabytkami: fontanną Neptuna, Dwór Artura, Żuraw, Kościół Mariacki. Dodatkową atrakcją był Jarmark Dominikański.
 • Krynica Morska - wraz z Latarnią Morską
 • Kąty  Rybackie- Muzeum Zalewu Wiślanego
 • Frombork - a w nim bliżej poznały postać Mikołaja Kopernika oraz zaczerpnęły z ciekawostek astronomicznych uczestnicząc w seansie w Planetarium. Wyjazd do Fromborka uatrakcyjnił rejs po Zalewie Wiślanym.
 • Sztutowo – zwiedziły muzeum Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Stutthof z lat 1939-45, w którym zginęło ok. 85 tys. osób
 • Stegna – czyli sąsiednia miejscowość naszego wypoczynku, a w niej kościół z XVIIIw z cennym wystrojem i barokowymi organami, wystawy bursztynów i figurek Kinder, .

11. Podejmowanie pracy z rodzicami W celu umożliwienia dzieciom przebywania w uporządkowanym środowisku rodzinnym organizowane były spotkania organizacyjne na terenie świetlicy oraz z okazji świąt. Rodzice aktywnie włączali się w życie świetlicy poprzez pomoce porządkowe a także wypieki na spotkania. Okazało się również, że rodzice nie byli świadomi uzdolnień swoich dzieci i chętnie podziwiali prace wykonane przez wychowanków.

12. Współpraca z pedagogami  szkolnymi , z CAL-em, MOPSem. Przez cały rok utrzymujemy kontakt z pedagogami szkolnymi, omawiana jest sytuacja szkolna i rodzinna dzieci.