SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2011

2012-04-12 17:37

I. Opis działalności świetlicy

       Świetlica była otwarta we wszystkie dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku ( w godz. 9.00-13.00 grupa przedszkolna, w godz. 13.00-18.00 grupy szkolne) oraz okazjonalne raz w miesiącu w sobotę-kino dyskoteka wycieczka. W okresie wolnym od nauki szkolnej świetlica czynna była w godz. 10.00 do 15.00.W świetlicy zatrudnieni byli na etacie kierownik i 4 wychowawców. Zajęcia  dodatkowe prowadzili równiez wolontariusze. W świetlicy w minionym roku 2 osoby odbyły staż zawodowy a 5 osób praktyki studenckie. Od kwietnia do listopada mieliśmy również 1 pracownika zatrudnionego przez Urząd Pracy z Prac Społecznie Użytecznych. W minionym roku wykonując pracę wolontariacką przewinęło się 19 wolontariuszy.

Do świetlicy uczęszczało:

4-5 latki           -25 dzieci

6-10lat             -31 dzieci

11-13lat           -31 dzieci

14-18lat           -15 dzieci

Łącznie w okresie sprawozdawczym z pomocy w świetlicy skorzystało 102 dzieci. Praca prowadzona była w czterech grupach wychowawczych. Każda grupa prowadzona była przez 1 wychowawcę.

Wychowankowie objęci byli dożywianiem. Posiłki częściowo finansowane były przez GMR w ramach projektu realizowanego przez ARKĘ oraz Caritas Polska w ramach projektu „Dożywianie dzieci z Carrefour”.

W placówce podejmowano następujące zadania

1. Rozwój intelektualny wychowanków – codziennie wychowankowie mieli możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszy w zakresie odrabiania zadań szkolnych. Pomoc w nauce stanowi największą część dziennego czasu. Dzieci mają duże trudności w nauce.

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywały 1 raz w tygodniu z przerwą na  miesiące wakacyjne w dwóch grupach. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach posiadają zalecenia z Poradni Psych.-Ped. dotyczące prowadzenia dodatkowych działań związanych z zaburzeniami w zakresie czytania i pisania. Zajęcia dotyczyły usprawniania funkcji manualnych, wzrokowych, słuchowych; usprawniania techniki czytania i pisania; obejmowały ćwiczenia utrwalające pisownię; ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej; obfitowały w zabawy edukacyjne, gry planszowe i komputerowe. Ponadto pedagog udzielał rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz pomagał w uświadomieniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych.

3. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków:

 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczyły w nich dzieci z grupy najmłodszej,  Zajęcia wokalne obejmowały: wykonywanie ćwiczeń naprężających i rozluźniających ciało, wypracowanie właściwej postawy podczas śpiewu; naukę oddychania przeponą; rozśpiewywanie, pracę nad pieśniami patriotycznymi i kolędami.
 • Zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.  Zajęcia dotyczyły malowania na szkle użytkowym, malowania farbami akrylowymi na desce /wykonywanie projektów, rysowanie konturów, wypełnianie konturów/, wytwarzania wyrobów z masy solnej i zdobienie ich; wykonywania dekoracji techniką decoupage; wykonywania dekoracji metodą origami; malowania na bombkach; wykonywania scenografii do przedstawień; wprowadzenia techniki malowania farbami olejnymi. Prace podopiecznych były prezentowane na kiermaszach w czerwcu  i grudniu.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – zajęcia odbywały się raz w tygodniu i obejmowały m.in. ćwiczenia korygujące wadę postawy oraz usprawniające
 • Zajęcia komputerowe – doskonalenie umiejętności informatycznych. Prowadzone raz w tygodniu. Zagadnienia programowe dotyczyły konfiguracji programu Internet Explorer, wyszukiwania informacji, sposobów komunikacji, pracy w programie Front Page, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, tworzenia tabel, wykonywania prezentacji, pracy w Power Point, posługiwania się pocztą elektroniczną, itp. Umiejętność posługiwania się zasobami informatycznymi pozwoliła dzieciom nabrać pewności siebie oraz zwiększyła ich poczucie własnej wartości i umiejętności.
 • zajęcia socjoterapeutyczne- Celem zajęć było uruchomienie procesów psychokorekcyjnych  ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń  zachowania u dzieci i młodzieży. Zajęcia zorganizowane były dla dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
 • Zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w trzech grupach wiekowych przez cały rok 2011

5.  Uwrażliwianie na piękno przyrody, kultury, tradycji i historii Ojczystej.

 • Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie. Dzieci z przewodnikiem przebyły trasę zwiedzania poznając różne dinozaury, ich sposób życia, odżywianie oraz historię ich wyginięcia. Uczestniczyły również w warsztatach plastyczno-paleontologicznych oraz miały czas na indywidualną zabawę na terenie parku
 • W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
 • Uczestniczyły w lekcji muzealnej w Pijalni Czekolady Wedla w Warszawie
 • Spotkanie z Panią Prezydentową Anna Komorowską w Belwederze-wspólne przygotowywanie się do Świąt Wielkanocnych- malowanie pisanek
 • Z okazji 11 listopada przygotowaliśmy spotkanie patriotyczne dla dzieci i rodziców
 • Przygotowaliśmy Przedstawienie Jasełkowe z okazji Bożego Narodzenia, przez co staraliśmy się przypomnieć dzieciom tradycję i kulturę związaną ze świętami

5. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.  Zagadnienia dotyczące kształtowania sfery emocjonalnej i wolicjonalnej, relacji, komunikacji między ludzkiej były podejmowane na co dzień, jak również na zebraniach wychowawczych w grupach i podczas zajęć socjoterapeutycznych.

6. Usamodzielnianie. Wychowankowie podejmowali prace porządkowe na terenie świetlicy, przygotowywali posiłki, pomagali w pracy z młodszymi dziećmi.

7. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka. Wychowawcy prowadzili cotygodniowe spotkania wychowawcze w grupach podejmujące bieżące zagadnienia. Zorganizowaliśmy wspólne z rodzicami Spotkania Świąteczne wraz z Mszą Św. z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.  

8. Edukacja prozdrowotna

 • Zajęcia sportowe były prowadzone na boisku przy świetlicy, oddzielne dla dwóch grup wiekowych. Zajęcia obejmowały gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, a także gry i zabawy rekreacyjne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Zajęcia sportowe w świetlicy na mini siłowni świetlicy.

9. Dożywianie dzieci – każdego dnia przygotowywane były posiłki dla dzieci najmłodszych przed południem jak i dla grup starszych po południu.

10. Organizacja ferii zimowych, kolonii

 • Ferie zimowe– zorganizowany został wypoczynek w mieście.

Wizyta w redakcji gazety Echo Dnia i w siedzibie Radia Plus, dyskoteka w stylu lat 80-tych, wizyty w salonie fryzjerskim Laurent, wyjścia do kina oraz gry, zabawy i konkursy na świetlicy

 • Wakacje - Zorganizowany został wypoczynek letni w formie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wędrówka życia” w terminie od 24.07.2011 do 04.08.2011.  W wypoczynku wzięło udział 44 dzieci. Kolonia miała miejsce w Oćwiece koło Biskupina.

 Program kolonii przebiegał pod hasłem „Wędrówka Życia”  i obejmował:

 1. Spotkania poznawczo – historyczne:
  • Wycieczka do Kruszwicy (Mysia Wieża i jezioro Gopło),
  • Wycieczka do Żnina , Wenecji i Biskupina
  • Wycieczka do Gniezna,
  • Udział w plenerowym widowisku historycznym przedstawiającym koronację pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego
  • Wycieczka do Torunia- zwiedzanie Orbitarium i Planetarium oraz Muzeum Piernika
 2. Spotkania ekologiczne:
  • Wyprawa do lasu do Doliny Gąsawski –Ścieżką edukacyjną pod przewodnictwem leśniczego
  • Wyprawy detektywistyczne i odkrywcze
 3. zajęcia edukacyjno rozwojowe
 • robienie naczyń z gliny
 • własnoręczny wyrób bułek i masła
 1. Spotkania prozdrowotne:
  • Omawianie zasad bezpiecznego wypoczynku na koloniach, korzystania ze sprzętu wodnego, zachowania podczas wycieczek, kąpieli, zabaw na terenie ośrodka, itp
  • Wszyscy podopieczni uczestniczyli w konkursie czystości pokoi. Codzienna kontrola motywowała uczestników do dbałości o czystość i higienę osobistą oraz czystość zamieszkiwanych pomieszczeń. Przy tej okazji mieliśmy możliwość rozeznania, które dzieci mają wpojone podstawowe zachowania higieny, a które nie są wdrożone do tych zachowań.
 2. Spotkania rekreacyjne
  • Zorganizowaliśmy olimpiadę kolonijną składającą się z konkurencji szybkościowych oraz sprawnościowych. Uczestniczyli w niej wszyscy koloniści. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
  • No co dzień dzieci korzystały z boiska przy ośrodku. Odbywały się mecze w piłkę nożną, siatkówkę.
  • Do dyspozycji kolonistów była gra „piłkarzyki”, tenis stołowy – zorganizowaliśmy turnieje w tych dyscyplinach. Ponadto  do dyspozycji dzieci miały trampolinę z której mogły korzystać pod okiem wychowawców,
  • Zajęcia rekreacyjne na kąpielisku naj jeziorem Oćwieckim
  • Podchody i bieg terenowy
 3. Spotkania twórcze
  • Z wykorzystaniem materiałów naturalnego pochodzenia koloniści wykonali totemy swoich grup. Młodsze dzieci chętnie wykonywały rysunki, starsze doskonaliły umiejętności wykonywania makijażu oraz malowania twarzy.
 4. Spotkania integracyjne
  • Pasowanie na kolonistę. Na półmetku kolonii odbyło się pasowanie na kolonistę. Część dzieci po raz pierwszy była na kolonii. Pasowanie przygotowała najstarsza grupa.
  • Wielokrotnie biesiadowaliśmy przy ognisku.
  • Mini playback show, karaoke, Wakacyjna Szansa na Sukces – wszystkie te konkursy rozwijały pomysłowość dzieci
  • Dyskoteki z zabawami – kilkakrotnie miały miejsce. Organizowane były dla wszystkich dzieci i młodzieży przebywającej w ośrodku.
  •  

11. Podejmowanie pracy z rodzicami W celu umożliwienia dzieciom przebywania w uporządkowanym środowisku rodzinnym organizowane były spotkania organizacyjne na terenie świetlicy oraz z okazji świąt. Rodzice aktywnie włączali się w życie świetlicy poprzez pomoce porządkowe a także wypieki na spotkania. Okazało się również, że rodzice nie byli świadomi uzdolnień swoich dzieci i chętnie podziwiali prace wykonane przez wychowanków.

12. Współpraca z pedagogami  szkolnymi , z CAL-em, MOPSem. Przez cały rok utrzymujemy kontakt z pedagogami szkolnymi, omawiana jest sytuacja szkolna i rodzinna dzieci.

13 .W ramach projektu Olimpiady Avivy każdego miesiąca prowadzone były zajęcia o konkretnej tematyce sfinalizowane olimpiadą. I tak

 • w styczniu na rozpoczęcie projektu Olimpiada Karnawałowa,
 • W lutym rozpoczęliśmy zajęcia informatyczne i z j. angielskiego
 • W marcu Olimpiada Wiedzy Wszelakiej
 • W kwietniu prezentacja prac wielkanocnych w Avivie
 • W kwietniu Olimpiada Wiedzy Wszelakiej
 • W maju Olimpiada Moli Książkowych
 • W  czerwcu Smoczy Piknik Avivy w Tarczynie oraz  Zakończenie Roku Szkolnego z Panem Pikusiem w Turnie
 • We wrześniu Olimpiada Historyczna
 • W październiku Olimpiada j. Angielskiego
 • W listopadzie Olimpiada Informatyczna
 • W grudniu Listy do Świętego Mikołaja

14. W ramach współpracy z Salonem Fryzjerskim Laurent

Tym razem w przepięknej aranżacji Kopciuszka na scenie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” zaprezentowały się zarówno dziennikarki jak i fryzjerki, modelki oraz dzieciaki ze świetlicy Caritas podczas pokazu fryzjerskiego Open Festival Hair. Po zakończonym przedstawieniu – pokazie  dziennikarki kwestowały na rzecz podopiecznych świetlicy Caritas a dzieci ze świetlicy rozprowadzały magnesy na lodówkę z modeliny, które przygotowały w ramach zajęć w świetlicy. W sumie udało się pozyskać w ten sposób ok. 800 zł, które zostały przeznaczone na organizację ferii zimowych 2012r.

15. W ramach współpracy z Fundacją Przyjaciółka

Zostaliśmy zaproszeni do Belwederu na spotkanie z Panią Prezydentową Anną Komorowską. Zdjęcia i artykuł z tego spotkania i artykuł ukazały się w czasopiśmie „Przyjaciółka” w numerze wielkanocnym.