SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2014

2015-02-04 16:59

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej 2014

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W wakacje i ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz. od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

W roku 2014 z pomocy w świetlicy skorzystało 64 dzieci  (34 dziewczynek i 30 chłopców)

 6-10 lat           -16 dzieci

11-13 lat          -32 dzieci

14-18 lat          -16 dzieci

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez:  

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo  

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em i MOPSem

Ważne wydarzenia świetlicy 2014r.:

 1. Wyjazdy na narty do Niestachowa ze środków pozyskanych podczas kiermaszach
 2. Zaproszenie z Teatru ROMA w Warszawie na przedstawienie Alladyn (transport sponsorowany przez Polski Bus)
 3. Zwiedzanie Stadionu Narodowego w Warszawie
 4. Zaproszenie z Centrum Nauki Kopernik na zwiedzanie wystaw naukowych (transport sponsorowany przez Polski Bus)
 5. Wycieczka do Krakowa (m.in. Wawel, Stare Miasto, Manufaktura Czekolady,)i Ojcowskiego Parku Narodowego (projekt Akademia Młodych)
 6. Kolonie w Zakopanem-Zwiedzanie Tatr, wycieczka do Krakowa i Kopalni Soli w Bochni
 7. Kiermasze w Fundacji Przyjaciółka i Edipresse, dla Nauczycieli i Wychowawców w Radomiu, w GMR, podczas festynów i przy parafii
 8. Zbiórka ofiar na kolonie w Realu
 9. Udział w akcji Tornister Pełen Uśmiechu- zbiórka artykułów szkolnych w sklepach

Świetlica w roku 2014  realizowała zadania wspierane przez :

 1. Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
 2. Prezydenta Miasta Radomia (GMR) 
 3. Zarząd Województwa Mazowieckiego (ZWM-MCPS) 
 4. Caritas  Polska